Program

Účast bude v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Přihlášky k aktivní účasti jsou již uzavřeny.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

ČTVRTEK 10. 11. 2022

8:45–9:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
9:00–9:30 Plenární přednáška: (30 min)
◼I. Drtílková: Současný pohled na tikové poruchy
9:30–11:00 SYMPOZIUM I (gestor P. Uhlíková) (90 min)
◼ I. Dudová: Dysregulace imunitního systému matek dětí s PAS (20 min)
◼ M. Hrdlička: Prediktory časné diagnózy u poruch autistického spektra (20 min)
◼ J. Kocourková, J. Koutek: Emočně nestabilní adolescenti – současné téma dětské psychiatrie (20 min)
◼ D. Kolouch, J. Kerner: Sociální sítě, internet a duševní zdraví adolescentů (20 min)
11:00–11:20 Přestávka
11:20–12:05 SYMPOZIUM II (gestor I. Drtílková) (45 min)
◼ Š. Kicková, O. Fiala: CBIT – nová léčebná metoda pro tiky a Touretteův syndrom
12:05–13:30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA
13:30–15:00 SYMPOZIUM III (gestor M. Hrdlička) (90 min)
◼ P. Theiner: Porucha genderové identity u mladistvých (20 min)
◼ I. Kupcová: Syndrom pervazivního odmítání (20 min)
◼ B. Móriová: „Je tohle psychóza?“ (20 min)
◼ Ľ. Belanská: Diagnostický profil dětských pacientů na PK FN Brno a jeho změny (20 min)
15:00–15:20 FIREMNÍ SDĚLENÍ (Zdravotní klaun) (20 min)
15:20–15:40 Přestávka
15:40–16:50 SYMPOZIUM IV (gestor M. Goetz) (70 min)
◼ J. Vrba, V. Študlarová: Dialekticko‑behaviorální terapie – základní východiska (20 min)
◼ D. Havelka, M. Goetz: DBT pro adolescenty – výzkumná zjištění ze zahraničí a ČR (20 min)
◼ Z. Koubková, V. Zagatová: Implementace DBT programu v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech (20 min)
16:50–17:05 FIREMNÍ SDĚLENÍ (Medis) (15 min)
17:05–17:15 Přestávka
17:15–17:45 Valná hromada sekce DDP PS ČLS
17:45–18:00 Přestávka
18:00–20:00 Valná hromada ADDP
20:30 Společenský večer

PÁTEK 11. 11. 2022

8:30–10:00 SYMPOZIUM V (gestor I. Dudová) (90 min)
◼ J. Jurík: Vplyv online výučby a lockdownu počas pandémie COVID-19 na duševné zdravie detí a adolescentov na Slovensku (20 min)
◼ L. Stárková: COVID-19 a incidence poruch příjmu potravy – konceptuální model interakce příčin a následků (20 min)
◼ B. Sládeková: „Když je jistot pramálo“ – poruchy příjmu potravy z pohledu biosyntetické psychoterapie a pandemické situace (20 min)
◼ V. Zagatová: Přechod pacienta z péče dětského a dorostového psychiatra do péče psychiatra pro dospělé (20 min)
10:00–10:15 Přestávka
10:15–11:45 SYMPOZIUM VI (gestor L. Stárková) (90 min)
◼ H. Vaďurová, K. Pančocha: Autismus a spánek – behaviorální intervence (20 min)
◼ A. Surovcová: Suicidálne správanie u pacientov s Aspergerovým syndrómom (20 min)
◼ J. Trebatická: Príčiny suicidálneho konania u detí a adolescentov (20 min)
◼ M. Vatrál: Suicidalita v psychóze – kazuistika pacientky po zamlčanom samovražednom pokuse (20 min)
11:45–12:00 Přestávka
12:00–13:30 SYMPOZIUM VII (gestor P. Theiner) (90 min)
◼ M. Šoltýsová: Črevná mikrobiota a psychické poruchy u detí a adolescentov – aká je úroveň poznatkov? (20 min)
◼ J. Švarc: Ochranné léčení u dětí – souhrn problematiky (20 min)
◼ J. Schmidtová, P. Štěpánek: Dopad traumatických zkušeností na rozvoj disociativního prožívání u adolescentek (20 min)
◼ H. Horálek: COPERISK – Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování (20 min)
13:30 ZAKONČENÍ KONFERENCE, OBĚD