Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

když v roce 2021 probíhalo on-line vysílání Duševního zdraví z olomouckého televizního studia, byla to veliká změna v zaběhlé tradici naší konference. Navzdory komplikacím, které přinesla pandemie nového onemocnění covid-19, jsme tradici odborného setkávání nepřerušili. Nyní píši tento text v březnu 2022 s nadějí, že se opět sejdeme osobně v listopadu tohoto roku v Brně. Svět se hodně změnil. Z pohledu dětského psychiatra tyto změny zatím přinášejí zhoršení duševního zdraví našich dětí a mládeže. Obrovský nápor na všechny služby pečující o duševní zdraví této populace je měřitelný zdravotnickými statistikami. Problémy našich pacientů a klientů sice zůstávají víceméně stejné, ale jejich frekvence a zastoupení se mění. Zvláště nápadně se zhoršuje duševní zdraví dospívajících dívek. Ztráta chuti do života, trýznivé nepříjemné emoce, úzkostné poruchy, sebepoškozování a nejasná identita, včetně identity rodové, jsou v současnosti nejčastější problémy, které řešíme. Také frekvence poruch příjmu potravy se opět zvyšuje. V souhrnu jde o problémy, které nelze řešit snadno ani rychle. Farmakoterapie je jen omezeně účinná, a tak narůstá potřeba psychoterapie. Zároveň bychom rádi znali odpověď na otázky „co se s dospívajícími děje?“, „které faktory a vlivy jsou zásadní pro jejich duševní pohodu a nepohodu?“. A odpovědi nemáme.

Duševní zdraví mládeže je ideální platformou, kde můžeme sdílet poznatky z každodenní praxe ambulantní i lůžkové, propojit je s poznatky z výzkumu a snažit se společně hledat řešení na úrovni organizační, ekonomické, terapeutické i preventivní. Velmi se na vás v Brně budeme těšit.

Pavel Theiner

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
velmi mě těší, že se po dlouhé době opět sejdeme na tradičním kongresu Duševní zdraví mládeže. Přestože jsme byli v rámci možností v online kontaktu, osobní setkání a, v každém slova smyslu, živé diskuse jsou pro mě nenahraditelné. V dětské a dorostové psychiatrii se během pandemie objevila nebo dostala do popředí celá řada nových témat a otázek, kterým chceme věnovat pozornost. Doufám, že toto setkání bude nejen příležitostí společně hledat odpovědi, ale že se podaří také chvíli odpočívat a sdílet zážitky z předchozího náročného období. Moc se na vás těším.

Petra UhlíkováPOŘADATEL
Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN Brno a MU

PREZIDENT KONFERENCE
MUDr. Petra Uhlíková

VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.


ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
SOLEN s.r.o.
Aktuality


Novinky v systému akreditace ČLK

Novinky v systému akreditace ČLK

S ohledem na elektronický systém vzdělávání ČLK prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci.

Novinky - výpis homepage