Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 v letošním roce se uskuteční již 30. konference Duševního zdraví mládeže, dětské a dorostové psychiatrie. Akce má tradičně bohatý program a kvalitní organizační zázemí, ale pro mě je hlavním lákadlem přátelská atmosféra a možnost sdílet své zážitky z každodenní praxe. I když výbor kongresu dokázal uspořádat vynikající akci i on-line, osobní setkávání s možností živé diskuze v každém slova smyslu považuji za nenahraditelné.

Dětská a dorostová psychiatrie se v posledních letech dostala do hledáčku médií a pozornost jí věnují i státní úřady včetně Ministerstva zdravotnictví. Zejména v médiích to není vždy jen pozornost pozitivní, mnozí mluví o krizi oboru, a je nutné si přiznat, že najít snadné řešení nárůstu potřeby dětské psychiatrické péče se zřejmě v blízké budoucnosti nepodaří. Přesto se domnívám, že to není důvod k rezignaci dětských psychiatrů na vlastní kompetence a předávání našich pacientů do rukou jiných odborností. Pracovní skupina MZ ČR pro dětskou a dorostovou psychiatrii usiluje v rámci tvorby koncepce tohoto oboru o nalezení efektivních kroků ke snazšímu vzdělávání, ke zvýšení počtu odborníků v oboru a větší dostupnosti péče pro naše pacienty, ke zlepšení podmínek vaší práce a k nalezení smysluplné mezioborové spolupráce. Kongres bude nepochybně i místem k diskuzi o této nové koncepci dětské a dorostové psychiatrie.

Přestože ji považuji za nesmírně důležitý krok pro náš obor, zároveň si uvědomuji, že nejdůležitější jste vy, odborníci, kteří v oboru pracují. Bez vás by dětská psychiatrie přestala existovat. Dovolte tedy, abych vás jménem všech pořadatelů pozvala na 30. konferenci Duševního zdraví mládeže, na které můžete očekávat aktivní odpočinek v podobě pozitivních pracovních i společenských zážitků. Těším se na vás.

 

Petra Uhlíková

předsedkyně výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEPVážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval na další ročník tradiční konference Duševní zdraví mládeže, kterou jsme pro vás nachystali na krásné předmartinské období  7.–8. 11. 2024. Naše společná konference je dlouholetou jistotou, kde se můžeme sejít, popovídat si, pozjišťovat, zda nás trápí podobné odborné problémy a zároveň získat nové informace a praktické dovednosti. Ať již přijíždíte přednášet nebo poslouchat, je vaše účast obohacením našeho setkání.

Duševní zdraví pomalu nabývá v české i slovenské společnosti na významu, který mu náleží. Zatímco v péči o tělesné zdraví je naše země na špičce, duševní zdraví nebylo dlouho nijak zvlášť chráněno a podporováno. Předpokládalo se, že péčí o obecné zdraví se tak nějak bude držet i duševní zdraví populace. Bohužel se tento předpoklad nenaplňuje. Duševní zdraví nyní adolescentní populace je výrazně horší, než tomu bylo ještě před patnácti lety. Máme o tom dokonce první české populační výzkumy. Zároveň, ať se bavím s kterýmkoli profesionálem v péči o dětské a dorostové duševní zdraví, všichni shodně popisují nárůst psychických a behaviorálních potíží u naší mládeže. Dokonce i kolegové mimo obor a také úplní laikové, mí přátelé, bývalí spolužáci i kamarádi z dětství jsou informováni, že „není dostatek dětskýchí psychiatrů ani psychologů“, a tuto informaci mi rádi sdělují.

Stejné věci jsme mohli konstatovat před dvěma roky při minulém ročníku konference Duševního zdraví mládeže. Poslední měsíce si však všímám i toho, že problémy se přesouvají do mladších věkových skupin. Dnes máme na lůžku hospitalizované pro sebepoškozování a sebevražedné myšlenky či pokusy i děti ve věku 11 let. S těmi už nám nepomohou kolegové pracující v oblasti psychiatrie a psychologie dospělých. Zároveň naši bývalí adolescenti s podlomeným duševním zdravím dospívají a jejich problémy přetrvávají.

Tento obrovský nápor na naše služby se odráží i na našem nadšení do práce. Chronické přetížení, frustrace z toho, že nedokážeme rychle pomoci všem dětem, které to potřebují, budí spoustu negativních emocí. Naším úkolem je tedy také udržovat své duševní zdraví a lákat do oboru nové, nadšené lidi. Kéž by ve vás nadšení do práce zvýšila či znovu zapálila brněnská konference Duševní zdraví mládeže.

V Brně 5. 1. 2024                         

Pavel Theiner, vědecký sekretář konferencePOŘADATEL
Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN Brno a MU

PREZIDENT KONFERENCE
MUDr. Petra Uhlíková

VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.


ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
SOLEN s.r.o.
Aktuality

Přihlaste se k aktivní účasti do 30. 6. 2024

Přihlaste se k aktivní účasti do 30. 6. 2024

Prosíme všechny aktivní účastníky o vyplnění on‑line registračního formuláře, prostřednictvím kterého lze zaslat abstrakt a zároveň objednat všechny služby související s akcí. Registrace aktivních účastníků je možná do 30. 6. 2024.

 

Kompletní informace k aktivní účasti naleznete ZDE.

Registrujte se za zvýhodněný poplatek

Registrujte se za zvýhodněný poplatek

Využijte možnost přihlásit se na 30. konferenci Duševního zdraví mládeže do 30. 6. 2024 za zvýhodněný poplatek. Následně už budou poplatky vyšší, proto neváhejte a registrujte se včas. Přehled všech poplatků naleznete v sekci organizační informace.

Systém akreditace ČLK

Systém akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí bude od září 2020 zapotřebí znát jejich ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci

Novinky - výpis homepage