Aktivní účast

Přihlášení k aktivní účasti

Pro přihlášení k aktivní účasti využijte, prosím, registrační formulář, který naleznete ZDE.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě aktivní účasti je vždy nutné vyplnit registrační formulář pro aktivní účastníky.

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte nejpozději do 30. 6. 2024. Pokud se přihlásíte k aktivní účasti, máte možnost připojit abstrakt, který je však nepovinný. Pokud se rozhodnete abstrakt dodat později, učiňte tak prosím nejpozději do 31. 8. 2024 a to na e-mail cernoskova@solen.cz. Abstrakt bude zveřejněn v elektronickém sborníku abstrakt.

Potvrzení aktivní účasti

V průběhu měsíce července obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí sdělení do programu akce. Programový výbor akce si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat nebo je již nebude možné do programu z kapacitních důvodů zařadit.

Pokyny pro zpracování abstraktů
  • autory a spoluautory uveďte celým jménem včetně titulů a pracoviště
  • vlastní text by měl být výstižný, konkrétní, v rozsahu max. 1 strany A4 (MS Word)
  • doporučené písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5

Máte-li zájem zařadit interaktivní přednášku s možností hlasování, je potřeba nám tuto informaci potvrdit nejpozději 30. 6. 2024

 

Bližší pokyny pro aktivní účastníky zveřejníme v průběhu měsíce července.